Jesteśmy Grantobiorcą w projekcie pn.: „Wdrożenie e-usług w placówkach POZ” („e-usługi POZ”), finansowanym z Funduszy Europejskich..

Projekt zakłada rozbudowę systemu gabinetowego oraz zakup sprzętu teleinformatycznego, które umożliwiają tworzenie i udostępnianie elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM) oraz świadczenia e-usług.

Celem projektu jest wsparcie cyfryzacji placówek POZ w zakresie świadczenia e-usług, integracji z systemem e-zdrowia oraz usprawnienie udzielania świadczeń.

Projekt jest finansowany przez Unię Europejską w ramach pakietu REACT-EU, wspierającego przeciwdziałanie skutkom pandemii COVID-19.

Wartość projektu: 99 589 028,57 zł

Wkład Funduszy Europejskich (EFRR): 99 589 028,57 zł