STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH – informator dla dzieci

Cześć!
Jesteśmy tutaj, aby zapewnić Ci bezpieczeństwo i ochronę podczas korzystania z opieki medycznej w naszej Placówce. W tym celu wdrożyliśmy i stosujemy
STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH PRZED KRZYWDZENIEM.
Chcemy, abyś znał swoje prawa i wiedział, jak możemy Ci pomóc.

Oto kilka ważnych informacji o tym, czego możesz oczekiwać:

Zasady bezpieczeństwa:
• W naszej Placówce obowiązują zasady bezpieczeństwa, które mają chronić Cię przed krzywdzeniem, a także nakazują naszemu personelowi odpowiednio reagować, jeżeli zobaczymy, że doznajesz krzywdy w innym miejscu lub od innych osób.
• Nasz personel jest odpowiednio przeszkolony i umie odpowiednio zareagować, jeżeli zobaczy, że dzieje Ci się krzywda. 
• Przed rozpoczęciem pracy z dziećmi w możliwy sposób sprawdzamy nasz personel – nie dopuszczamy do pracy osób, co do których mamy wątpliwości czy spełnią nasze standardy.  
• Jeśli czujesz się zagrożony lub ktoś Cię krzywdzi, powiedz o tym personelowi medycznemu, rodzicowi, opiekunowi lub innej osobie dorosłej, której ufasz.

Twoje prawa:
• Masz prawo do bezpiecznej opieki medycznej. Nikt nie może Cię krzywdzić ani zaniedbywać. Masz prawo do otrzymania opieki medycznej bez przemocy fizycznej, psychicznej lub dyskryminacji ze względu na rasę, płeć, religię czy jakiekolwiek inne cechy.
• Masz prawo do szacunku i godności. Personel medyczny musi traktować Cię z życzliwością i uwagą. Nasi lekarze i pielęgniarki powinni zawsze Cię wysłuchać i odpowiednio reagować na Twoje potrzeby.
• Masz prawo do informacji. Masz prawo wiedzieć, co się z Tobą dzieje i dlaczego. Lekarze i pielęgniarki powinni wytłumaczyć Ci wszystkie czynności, opisać leczenie oraz odpowiedzieć na Twoje pytania w sposób szczery i zrozumiały dla Ciebie.
• Masz prawo do uczestnictwa w decyzjach. Jeśli to możliwe, to powinieneś mieć możliwość uczestniczenia w decyzjach dotyczących Twojego leczenia. Możesz zadawać pytania i wyrażać swoje preferencje, a personel medyczny powinien ich wysłuchać.
• Masz prawo do opiekuna. Podczas badania lub leczenia może Ci towarzyszyć rodzic, opiekun lub inna osoba dorosła, której ufasz.
• Masz prawo do prywatności. Twoje dane osobiste i informacje o Twoim zdrowiu są przez nas chronione – nie zostaną ujawnione osobom nieupoważnionym.
• Masz prawo prosić i masz prawo pytać. Jeżeli masz jakieś potrzeby albo czujesz się niekomfortowo, powiedz nam o tym – postaramy się uwzględnić Twoje uwagi. Jeżeli chcesz się czegoś dowiedzieć albo masz wątpliwości, pytaj śmiało – postaramy się w zrozumiały sposób udzielić wszystkich możliwych informacji. 

W razie potrzeby możesz skorzystać z pomocy:
• Pełnomocnika ds. dzieci – to osoba w naszej Placówce, która najlepiej rozumie potrzeby dzieci i do której możesz się zgłosić, jeżeli uznasz, że Twoje prawa zostały naruszone.
• Psychologa – to osoba, która może Ci pomóc, jeśli czujesz się smutny, zły, masz złe myśli lub inne problemy. Możesz poszukać go w placówkach ochrony zdrowia, w swojej szkole albo poprosić zaufanego dorosłego, aby Ci go wskazał.  
• Policji – jeśli czujesz się zagrożony lub ktoś Cię krzywdzi.

Ważne telefony:
• Numer alarmowy: 112
• Dziecięcy Telefon Zaufania: 116 111
• Niebieska Linia: 800 12 00 02

Pamiętaj!
• Jesteś ważny i masz prawo czuć się bezpiecznie.
• Nikt nie może Cię krzywdzić ani zaniedbywać.
• W razie potrzeby możesz skorzystać z pomocy dorosłych.

Prawa pacjenta – tekst łatwy do czytania (ETR)​​

 1.  Masz prawo do opieki lekarskiej i pielęgniarskiej oraz rehabilitacji.
 2.  Lekarz i pielęgniarka musi ci wytłumaczyć, co ci dolega w taki sposób żebyś zrozumiał.
 3. Masz prawo nie zgodzić się na leczenie lub proponowane zabiegi, np.
  zastrzyki lub masaże.
 4. Lekarze i pielęgniarki nie mogą nikomu opowiadać o twoim stanie zdrowia i leczeniu. To jest tajemnica.
 5. Jeśli po wzięciu jakiegoś leku lub po badaniu lub po zabiegu czujesz się źle masz prawo o tym powiedzieć lekarzowi.
 6. Masz prawo nie zgodzić się ze zdaniem lekarza na temat Twojego zdrowia, możesz mu o tym powiedzieć.
 7. Masz prawo przeczytać każdy dokument na temat swojego leczenia na
  przykład historię choroby.
 8. Szpital lub przychodnia muszą zapewnić ci takie warunki, żebyś nie musiał się wstydzić. Muszą cię też szanować na przykład grzecznie do ciebie się odzywać.
 9. Rodzina ma prawo cię odwiedzać w szpitalu, nikt nie może cię wypytywać o twoją rodzinę.
 10. Jak sobie życzysz to masz prawo, aby przychodził do ciebie ksiądz, możesz przystępować do spowiedzi, komunii świętej lub poprosić o namaszczenie. Jak
  wyznajesz inną religię to każdy duchowny może cię odwiedzić bez względu na to do jakiego chodzisz kościoła.
 11. Wszystkie swoje drogie przedmioty możesz dać do przechowalni. I za to nie zapłacisz.

Prawa pacjenta – w polskim języku migowym (PJM)

Jeśli chcesz uzyskać dostęp do praw pacjenta przetłumaczonych na PJM – zeskanuj telefonem poniży kod QR lub kliknij w ten link: https://drive.google.com/drive/folders/1mMZKc9nQbB9iTp_vvsIZqVjO0ncVS4qR?usp=share_link 

Pacjent ma prawo do:

 1. Świadczeń zdrowotnych odpowiadających, wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej.
 2. Informacji o swoim stanie zdrowia.
 3. Zachowania w tajemnicy, przez osoby udzielające świadczeń zdrowotnych, informacji związanych z pacjentem, w szczególności z jego stanem zdrowia.
 4. Wyrażenia zgody albo odmowy na udzielenie świadczeń zdrowotnych.
 5. Zgłaszania działań niepożądanych produktów leczniczych.
 6. Poszanowania intymności i godności, w szczególności w czasie udzielania świadczeń zdrowotnych.
 7. Dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej stanu zdrowia oraz udzielonych świadczeń zdrowotnych.
 8. Zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza.
 9. Poszanowania życia prywatnego i rodzinnego.

Zbiór praw pacjenta

Poniższe prawa Pacjenta są dostępne także na stronie Łódzkiego Oddziału NFZ

Prawa pacjenta są zbiorem praw, zawartych między innymi w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
Przestrzeganie praw pacjenta jest ustawowym obowiązkiem wszystkich uczestniczących w udzielaniu świadczeń zdrowotnych. Od organów władzy publicznej począwszy, poprzez osoby wykonujące zawód medyczny, do wszystkich innych, którzy z racji wykonywanego zawodu mają kontakt z pacjentem.

Prawo pacjenta do świadczeń zdrowotnych

 • Pacjent ma prawo do świadczeń zdrowotnych udzielanych z należytą starannością, odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej.
 • Pacjent ma prawo do korzystania z rzetelnej, opartej na kryteriach medycznych listy oczekujących.
 • W sytuacji ograniczonej możliwości udzielenia odpowiednich świadczeń zdrowotnych, pacjent na prawo do przejrzystej, obiektywnej, opartej na kryteriach medycznych, procedury ustalającej kolejność dostępu do tych świadczeń.
 • Pacjent ma prawo żądać drugiej opinii.

W razie wątpliwości pacjent ma prawo żądać, by lekarz zasięgnął opinii innego lekarza lub zwołał konsylium lekarskie, a pielęgniarka (położna) zasięgnęła opinii innej pielęgniarki (położnej). Żądanie oraz ewentualną odmowę odnotowuje się w dokumentacji medycznej.
Pacjent ma prawo do natychmiastowego udzielenia świadczeń zdrowotnych ze względu na zagrożenie zdrowia lub życia!

Prawo wyboru

Każdy pacjent korzystający ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ma prawo wyboru:

 • w ramach podstawowej opieki zdrowotnej – lekarza, pielęgniarki i położnej;
 • w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej – poradni specjalistycznej udzielającej świadczeń we właściwym zakresie , które mają umowę z NFZ. Wybór placówki medycznej realizującej świadczenia w ramach kontraktu z NFZ jest dowolny.

Pacjent ma prawo wyboru świadczeniodawcy udzielającego ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych (czyli poradni specjalistycznej), jednakże to prawo wyboru nie jest równoznaczne z prawem wyboru lekarza udzielającego świadczeń w danej poradni.
W przypadku gdy dana poradnia zatrudnia kilku lekarzy danej specjalności pacjent leczący się w ramach ubezpieczenia zdrowotnego nie ma prawa wyboru konkretnego lekarza prowadzącego leczenie. W sytuacji, gdy dana poradnia specjalistyczna zatrudnia kilku specjalistów z danej dziedziny i wszyscy oni przyjmują na bieżąco, nie ma jakichkolwiek przeszkód, aby pacjent mógł wskazać lekarza, u którego chciałby się leczyć. Brak ustawowego prawa nie oznacza braku możliwości. Przychylenie się do woli pacjenta w zakresie wyboru konkretnego lekarza zależne jest w tym wypadku od woli świadczeniodawcy.

 • w ramach leczenia stomatologicznego – poradni specjalistycznej realizującej świadczenia z zakresu leczenia stomatologicznego, posiadającej umowę z NFZ;
 • w ramach leczenia szpitalnego – dowolnego szpitala, posiadającego umowę z NFZ, na terenie całej Polski.

Prawo do informacji

roku życia ma prawo do uzyskania od lekarza informacji w formie i w zakresie niezbędnym do prawidłowego udzielenia świadczenia!
W przypadku utraty świadomości przez pacjenta obowiązują wcześniejsze ustalenia poczynione z pacjentem.

Prawo do wyrażenia zgody

 • Pacjent ma prawo do informacji o swoich prawach, dlatego każda placówka udzielająca świadczeń opieki zdrowotnej jest zobowiązana umieścić stosowną informację na temat praw pacjenta.
 • Pacjent ma prawo do informacji o rodzaju i zakresie świadczeń udzielanych u danego świadczeniodawcy oraz o osobach udzielających tych świadczeń.
 • Pacjent ma prawo do informacji zrozumiałej i przystępnej dla niego. Ma prawo prosić o wyjaśnienia tak długo, aż przekazana informacja będzie przez niego w pełni zrozumiała.
 • Pacjent ma prawo do informacji o swoim stanie zdrowia, rozpoznaniu, metodach diagnostycznych i leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu. Ma także prawo zdecydować, komu i jakie informacje o tym mogą być przekazywane.
 • Pacjent ma prawo do rezygnacji z otrzymywania informacji. Powinien jednak dokładnie wskazać, z których informacji rezygnuje, np. o swojej sytuacji zdrowotnej.

Pacjent do ukończenia 16. roku życia ma prawo do uzyskania od lekarza informacji w formie i w zakresie niezbędnym do prawidłowego udzielenia świadczenia!

W przypadku utraty świadomości przez pacjenta obowiązują wcześniejsze ustalenia poczynione z pacjentem.

Prawo do wyrażenia zgody

Pacjent, także małoletni, który ukończył 16 lat, ma prawo do wyrażenia świadomej zgody na udzielenie świadczenia zdrowotnego. Prawo do wyrażenia zgody ma przedstawiciel ustawowy, a w przypadku jego braku – opiekun faktyczny, jeżeli pacjent:

 • nie ukończył 18 lat,
 • jest całkowicie ubezwłasnowolniony,
 • niezdolny do świadomego wyrażenia zgody.

Pacjent ma prawo odmówić lub zażądać zaprzestania udzielania świadczenia. Prawo do wyrażenia sprzeciwu co do udzielenia świadczenia zdrowotnego, pomimo zgody przedstawiciela ustawowego lub opiekuna faktycznego ma pacjent:

 • który ukończył 16 lat,
 • ubezwłasnowolniony,
 • chory psychicznie lub upośledzony umysłowo, lecz dysponujący dostatecznym rozeznaniem. W takim przypadku wymagane jest zezwolenie sądu opiekuńczego.

W przypadku zabiegu operacyjnego albo zastosowania metody leczenia lub diagnostyki stwarzających podwyższone ryzyko dla pacjenta, zgodę wyraża się w formie pisemnej!

Zgoda lub odmowa powinna zostać poprzedzona przedstawieniem pacjentowi wyczerpującej informacji na temat planowanego, bądź już udzielanego świadczenia

 

Prawo pacjenta do tajemnicy informacji z nim związanych

 • Pacjent ma prawo do poufności – zachowania w tajemnicy wszelkich informacji z nim związanych, a w szczególności o jego stanie zdrowia, rozpoznaniu i rokowaniu, badaniach i ich wynikach. Bez zgody pacjenta (lub zgody osoby sprawującej opiekę prawną nad pacjentem) nie wolno informować nikogo o jego stanie zdrowia.
 • Pacjent ma prawo wskazać, komu informacje objęte tajemnicą będą przekazywane.
 • Prawo to obowiązuje także po śmierci pacjenta.

Prawo do poszanowania intymności i godności pacjenta

 • Pacjent ma prawo do poszanowania intymności i godności – osoba udzielająca świadczeń ma obowiązek postępować w sposób zapewniający poszanowanie tego prawa.
 • Pacjent ma prawo do godnego umierania.
 • Pacjent ma prawo do obecności bliskiej osoby przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych. Ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne pacjenta lub w przypadku prawdopodobieństwa wystąpienia zagrożenia epidemicznego osoba udzielająca świadczeń zdrowotnych może odmówić obecności osoby bliskiej pacjentowi. Odmowa musi zostać odnotowana w dokumentacji medycznej.
 • Obecność innych osób przy udzielaniu świadczenia, np. studentów medycyny, wymaga zgody pacjenta. Jeżeli pacjent jest małoletni, całkowicie ubezwłasnowolniony lub niezdolny do świadomego wyrażenia zgody, wymagana jest zgoda jego opiekuna oraz lekarza udzielającego świadczenia zdrowotnego.

Prawo pacjenta do dokumentacji medycznej

Pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych.

Prawo pacjenta do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie

Pacjent przebywający w zakładzie opieki zdrowotnej przeznaczonym dla osób wymagających całodobowych lub całodziennych świadczeń zdrowotnych (np. w szpitalu) ma prawo do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie. Koszty przechowywania ponosi zakład opieki zdrowotnej, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej.

Prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza

Pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy mogą wnieść sprzeciw wobec opinii albo orzeczenia lekarza, jeżeli mają one wpływ na prawa lub obowiązki pacjenta.
Sprzeciw wnosi się do Komisji Lekarskiej działającej przy Rzeczniku Praw Pacjenta, za pośrednictwem Rzecznika Praw Pacjenta, w terminie 30 dni od dnia wydania opinii albo orzeczenia przez lekarza orzekającego o stanie zdrowia pacjenta.

Prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego

 • Pacjent przebywający w zakładzie opieki zdrowotnej, przeznaczonym dla osób wymagających całodobowych lub całodziennych świadczeń zdrowotnych (np. w szpitalu), ma prawo do kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z innymi osobami, ale też ma prawo do odmowy takiego kontaktu.
 • Pacjent ma prawo do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej, która nie polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych (np. opieka sprawowana nad pacjentką w warunkach ciąży, porodu i połogu). Jeżeli zakład opieki zdrowotnej ponosi koszty realizacji powyższych praw, może obciążyć nimi pacjenta. Wysokość opłaty rekompensującej wspomniane koszty ustala kierownik zakładu, a informację o jej wysokości oraz sposobie jej ustalenia udostępnia się w lokalu zakładu opieki zdrowotnej.

Prawo do opieki duszpasterskiej

Pacjent ma prawo do opieki duszpasterskiej.
W sytuacji pogorszenia się stanu zdrowia lub zagrożenia życia pacjenta zakład opieki zdrowotnej, w którym pacjent przebywa, jest obowiązany umożliwić pacjentowi kontakt z duchownym jego wyznania.
Przestrzeganie i poszanowanie praw pacjenta jest jednym z podstawowych obowiązków świadczeniodawcy.
Kierownik zakładu opieki zdrowotnej lub upoważniony przez niego lekarz może ograniczyć korzystanie z praw pacjenta w przypadku wystąpienia zagrożenia epidemicznego lub ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów, a w przypadku niektórych praw także ze względu na możliwości organizacyjne zakładu.

Skargi pacjentów

Jeżeli pacjent lub osoba go reprezentująca uzna, że prawa pacjenta zostały naruszone, może:

 • zwrócić się z interwencją do bezpośredniego przełożonego osoby udzielającej świadczenia, a następnie do kierownictwa placówki;
 • złożyć skargę do Rzecznika Praw Pacjenta; 800 190 590 – bezpłatna infolinia czynna pn.-pt. 8.00-16.00
 • zwrócić się do Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, który działa przy Okręgowej i Naczelnej Izbie Lekarskiej, a także przy Okręgowej i Naczelnej Izbie Pielęgniarek i Położnych – jeżeli naruszenie prawa dotyczyło czynności medycznej;
 • skierować sprawę do sądu – jeżeli w wyniku działania lub zaniechania zakładu opieki zdrowotnej naruszono dobro osobiste pacjenta lub wyrządzono mu szkodę materialną;
 • złożyć skargę do świadczeniodawcy;
 • złożyć skargę do NFZ. Skarga pisemna, która nie zawiera imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu osoby, która ją wniosła, nie zostanie rozpatrzona.
 • Skargi mogą być składane ustnie lub pisemnie. Pacjent ma prawo żądać pisemnego potwierdzenia przyjęcia skargi. Nie rozpatruje się jako skarg pism dotyczących spraw, które zostały rozstrzygnięte prawomocnym wyrokiem sądu lub ostateczną decyzją administracyjną.

Odstąpienie od leczenia

W szczególnie uzasadnionych wypadkach lekarz może nie podjąć lub odstąpić od leczenia pacjenta. Zwłoka w udzieleniu pomocy nie może jednak spowodować niebezpieczeństwa utraty życia, ciężkiego uszkodzenia ciała lub ciężkiego rozstroju zdrowia pacjenta.
Jeżeli jednak lekarz podejmie taką decyzję, ma obowiązek:

 • uprzedzić o tym fakcie pacjenta (jego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna faktycznego) z odpowiednim wyprzedzeniem;
 • wskazać pacjentowi lekarza lub zakład opieki zdrowotnej, w którym pacjent ma realne możliwości uzyskania świadczenia;
 • uzasadnić i odnotować ten fakt w dokumentacji medycznej.


Biuro Rzecznika Praw Pacjenta

W razie pytań, prosimy o kontakt z biurem Rzecznika Praw Pacjenta:
ul. Płocka 11/13, 01-231 Warszawa, www.bpp.gov.pl

Bezpłatna Infolinia: 800 190 590

Czynna pon.–pt. 8.00-18.00

Prawa Pacjenta oraz Zasady Funkcjonowania Rzecznika Praw Pacjenta wynikają z ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta