Miejskie Centrum Medyczne „Śródmieście” Sp. z o.o. w Łodzi jest jedną z największych placówek medycznych działających w centrum miasta. Nasze centrum tworzą:

Poradnia POZ,, Medycyna Pracy, chirurgia ogólna, chirurgia urazowo-ortopedyczna, rehabilitacja, dermatologia otolaryngologia, neurologia, okulistyka, diagnostyka obrazowa, USG, RTG

Przychodnia „Próchnika”

POZ dla dorosłych (w tym Gabinet Zabiegowy), Pracownia RTG, Poradnia Rehabilitacyjna oraz Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej


Przychodnia „Śródmieście”

POZ dla dorosłych i dzieci (w tym Gabinet Zabiegowy)


Przychodnia Akademicka "PaLMA" POZ, poradnia ginekologiczno-położnicza, rehabilitacyjna alergolog, dermatolog, otolaryngolog, neurolog, psycholog

Przychodnia  „Pomorska”

POZ dla dorosłych (w tym Gabinet Zabiegowy), Pracownia USG i EEG, Poradnia Neurologiczna, Poradnia Dermatologiczna, Poradnia Chirurgii Ogólnej, Poradnia Otolaryngologiczna, Poradnia Alergologiczna


Poradnia stomatologiczna

Poradnia stomatologiczna „Próchnika”