EKG to inaczej elektrokardiografia. Jest to nieinwazyjne, bezbolesne i szybkie badanie, mierzące elektryczną aktywność serca. Badanie polega na umieszczeniu na ciele pacjenta elektrod rejestrujących. 

Pomiary podczas badania EKG rejestrują częstość oraz miarowość akcji serca, źródło impulsów, oś elektryczną serca oraz zaburzenia rytmu serca. Badanie to jest szczególnie pomocne w diagnostyce zaburzeń rytmu serca, oraz jego niedokrwienia tzw. „zawału”.

W tych przychodniach wykonasz badanie EKG

Przygotowanie do badania

ABC Pacjenta

Na wizytę możesz umówić się zarówno osobiście w przychodni, telefonicznie lub za pośrednictwem osób trzecich.

Do zarejestrowania się potrzebne są dane pacjenta, takie jak:

  • nazwisko i imię,
  • pesel,
  • adres zamieszkania i numer telefonu.

Jeśli masz skierowanie do lekarza danej specjalizacji, pamiętaj, aby przygotować sobie numer skierowania.

Jeśli chcesz zrealizować wizytę w ramach ubezpieczenia NFZ musisz posiadać skierowanie od lekarza. 

Na ok. 10 minut przed pierwszą wizytą należy zgłosić się do rejestracji przychodni.

Dodatkowo jeśli jesteś już w trakcie diagnostyki lub masz rozpoznaną konkretną jednostkę chorobową, pamiętaj, aby podczas pierwszej wizyty mieć ze sobą pełną historię choroby oraz wszystkie inne dokumenty związane z rozpoznanym schorzeniem, z którym zgłaszasz się do lekarza. Dotyczy to także wyników badań laboratoryjnych oraz obrazowych.

Wynik badania EKG można odebrać bezpośrednio po zakończeniu badania.