Realizujemy bezpłatne przewozy pacjentów na podstawie zlecenia lekarza w ramach ubezpieczenia zdrowotnego:

 • do przychodni POZ i przychodni specjalistycznych,
 • do szpitala,
 • na badania i dializy,
 • na zabiegi rehabilitacyjne,
 • do DPS czy hospicjum.

Komu przysługuje bezpłatny transport medyczny na podstawie zlecenia lekarskiego

Pacjentom przysługuje bezpłatny przejazd środkami transportu sanitarnego – w przypadkach:

 • dysfunkcji narządu ruchu uniemożliwiającej korzystanie ze środków transportu publicznego, w celu odbycia leczenia;
 • w razie konieczności podjęcia natychmiastowego leczenia w podmiocie leczniczym;
 • w przypadkach wynikających z potrzeby zachowania ciągłości leczenia. 

Kiedy transport medyczny jest finansowany w 40% ze środków publicznych

Przejazd środkami transportu sanitarnego w przypadkach niewymienionych powyżej jest finansowany w 40% ze środków publicznych w przypadku:

 • chorób krwi i narządów krwiotwórczych,
 • chorób nowotworowych,
 • chorób oczu,
 • chorób przemiany materii,
 • chorób psychicznych i zaburzeń zachowania,
 • chorób skóry i tkanki podskórnej,
 • chorób układu krążenia,
 • chorób układu moczowo płciowego,
 • chorób układu nerwowego,
 • chorób układu oddechowego,
 • chorób układu ruchu,
 • chorób układu trawiennego,
 • chorób układu wydzielania wewnętrznego,
 • chorób zakaźnych i pasożytniczych,
 • urazów i zatruć,
 • wad rozwojowych wrodzonych, zniekształceń i aberracji chromosomowych,
 • gdy ze zlecenia lekarza ubezpieczenia zdrowotnego wynika, że świadczeniobiorca jest zdolny do samodzielnego poruszania się bez stałej pomocy innej osoby, ale wymaga przy korzystaniu ze środków transportu publicznego pomocy innej osoby lub środka transportu publicznego dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych.*

 * Transport sanitarny jest realizowany w oparciu o art. 41 ust 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1510 z poźn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej z dnia 21 marca 2019 r. (j.t. Dz.U. 2019 poz. 736)

Korzyści:

Zespół transportujący pacjenta profesjonalnie zastępuje opiekunów pacjenta podczas przewozu. Dodatkowo pacjent przywieziony przez transport medyczny nie czeka w kolejce w przychodni. Taki pacjent zawsze jest przyjmowany poza kolejnością, ponieważ zespół transportu medycznego ma pierwszeństwo przed innymi pacjentami w przychodniach specjalistycznych i na badaniach. 

Skontaktuj się z nami w sprawie transportu

Ważne

Usługa przewozu obejmuje również wniesienie/ zniesienie w odpowiedniej pozycji, która uwzględnia wygodę oraz bezpieczeństwo pacjenta. Pacjent może zabrać ze sobą bagaż podręczny.

W sytuacji, gdy pacjent porusza się na wózku – jest możliwość zabrania do karetki składanego wózka inwalidzkiego.