Ochrona zdrowia na każdym etapie życia

Twój lekarz w centrum miasta

W naszym Centrum oferujemy opiekę medyczną zarówno z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, jak i specjalistycznej. Wykonujemy również badania diagnostyczne, w tym realizujemy szeroką ofertę programów profilaktycznych. 

Przychodnia "Pomorska"

Przychodnia "Próchnika"

Przychodnia "Śródmieście"

Bezpłatna opieka medyczna

Miejskie Centrum Medyczne "Śródmieście" sp. z o.o. to miejsce, w którym udzielamy świadczenia medyczne zarówno w ramach ubezpieczenia zdrowotnego NFZ, jak i prywatnie. W naszej ofercie znajdziesz szeroki wachlarz doświadczonych specjalistów.

Aktualności

  • All Post
  • Aktualności
Załaduj więcej

Koniec wpisów

Liczba złożonych deklaracji

0

Odpowiadamy na pytania, które najczęściej nam zadajecie.

Zależy nam, aby każdy nasz Pacjent miał taki sam dostęp do zasobów wiedzy – dlatego postanowiliśmy przygotować gotowe odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. 

W każdej naszej poradni POZ oraz za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta. 

  • raport miesięczny ZUS RMUA wydany przez pracodawcę + ZUS ZUA lub ZUS ZZA,
  • aktualne zaświadczenie z zakładu pracy,
  • legitymacja ubezpieczeniowa z aktualną datą i pieczątką pracodawcy.
  • EWUŚ przy potwierdzeniu po nr PESEL.

Lekarza/pielęgniarkę/położną POZ, bez ponoszenia kosztów, można zmienić nie częściej niż dwa razy w roku. Wyboru lub zmiany dokonuje się bezpośrednio w przychodni. W przypadku kolejnej zmiany w danym roku, należy wnieść opłatę w wysokości 80 złotych. 

Kartę DiLO może wydać lekarz rodzinny, lekarz w poradni specjalistycznej lub w szpitalu.

Zlecenie na wyroby medyczne mogą być wystawiane maksymalnie na 12 miesięcy. Niektóre wyroby, jak np. pieluchomajtki, przysługują comiesięcznie. Zlecenia na nie mogą być wystawione na dłużej niż jeden miesiąc.

Każda osoba  uprawniona, której aktualny stan zdrowia pozwala, zgodnie z obowiązującymi przepisami na rozpoczęcie leczenia uzdrowiskowego,  może skorzystać z tej formy leczenia. Warunkiem jest otrzymanie skierowania na leczenie uzdrowiskowe/rehabilitację uzdrowiskową. Decyzja należy do lekarza rodzinnego/poz lub specjalisty, który posiada umowę z NFZ. Wystawiając skierowanie lekarz kieruje się stanem zdrowia pacjenta, a także wskazaniami uzasadniającymi odbycie tego rodzaju kuracji.

O niepełnosprawności orzekają:
  • Powiatowe/miejskie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – jako pierwsza instancja;
  • Wojewódzkie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – jako druga instancja.
O niepełnosprawności orzekają:
  • Powiatowe/miejskie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – jako pierwsza instancja;
  • Wojewódzkie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – jako druga instancja.
Na ten moment nasze przychodnie są wyposażone jedynie w telefony stacjonarne, dlatego wizytę należy odwołać telefonicznie lub osobiście w przychodni.
Tak, posiadamy wykwalifikowaną kadrę z ukończonymi kursami.

Nie, można również leczyć się u innego lekarza POZ udzielającego porad w MCM „Śródmieście”. 

Nie, można również leczyć się u innego lekarza POZ udzielającego porad w MCM „Śródmieście”. 

Jeśli rodzic złoży deklarację wyboru lekarza w nowej placówce ochrony zdrowia, karta uodpornienia jest tam przekazywana (za potwierdzeniem odbioru). Nowa placówka występuje o przekazanie karty do placówki ochrony zdrowia, która dotychczas ją posiadała.

Tak, będzie trzeba tylko poczekać aż zostaną przyjęci pacjenci umówieni z późniejszych godzin. Prosimy jedynie o wcześniejsze poinformowanie jeśli taka sytuacja miałaby miejsce bądź umówienia innego terminu.