W naszym Centrum realizujemy program profilaktyki i wczesnego wykrywania chorób układu krążenia (ChUK). 

Kto może skorzystać z programu?

Program profilaktyki ChUK jest dla Ciebie, jeśli spełniasz wszystkie te warunki:

Jak skorzystać z pakietu?

Świadczenia w ramach programu udzielane są bez skierowania. Wystarczy zgłosić się do swojego lekarza pierwszego kontaktu.

Co Cię czeka w ramach programu?

Lekarz lub pielęgniarka przeprowadzi z Tobą wywiad i skieruje Cię na badania (pomiar ciśnienia tętniczego krwi oraz badania biochemiczne). Na ich podstawie lekarz dokona oceny ryzyka wystąpienia chorób układu krążenia oraz wskaże, w zależności od potrzeb, dalsze zalecenia: