Celem projektu jest utworzenie na podstawie istniejącego modelu innowacji społecznej Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży (ŚCZPDiM) działającego na obszarze woj. Łódzkiego.

Objęte opieką w ramach ŚCZPDiM będą dzieci poniżej 7 r. ż., dzieci i
młodzież objęta obowiązkiem szkolnym i obowiązkiem nauki, uczniowie
szkół ponadpodstawowych, jednak nie później niż do ukończenia 21 r. ż.

Projekt obejmie 1000 środowisk, w których funkcjonują odbiorcy.

Centrum będzie siecią wspólnie działających instytucji i podmiotów, w
których rodzina, dzieci i młodzież otrzymają skoordynowane wsparcie jak
najbliżej miejsca zamieszkania.

Powstała struktura pozwala na zarządzanie procesem zdrowienia z
uwzględnieniem roli specjalistów z różnych sektorów (projekt zakłada
koordynację współpracy pomiędzy sektorami ochrony zdrowia, edukacji i
pomocy społecznej) oraz z wykorzystaniem zasobów społeczności lokalnej.

Innowacyjne podejście zapewni monitorowanie procesu zdrowienia
podopiecznych ŚCZPDiM od pojawienia się pierwszego kryzysu psychicznego
do ponownego wejścia w role rodziców oraz ich dzieci. Istotną częścią
projektu są oddziaływania edukacyjne i profilaktyczne skierowane do
pracowników z różnych sektorów, tak aby mogli zarówno zapobiegać
wystąpieniu kryzysów psychicznych u dzieci i młodzieży, jak również
odpowiednio wcześnie reagować. Umiejscowienie odbiorców proj. w
konkretnej dzielnicy pozwoli na elastyczne dostosowanie projektu do
specyfiki lokalnej.

Działania w projekcie są komplementarne do działań prowadzonych w
ramach reformy psychiatrii dzieci i młodzieży prowadzonych przez
Ministra Zdrowia. Wydatki ponoszone w projekcie będą komplementarne do
świadczeń finansowanych z NFZ.


Projekt „PrzyStań DiM” realizowany jest przez Specjalistyczny Psychiatryczny
Zespół Opieki Zdrowotnej w Łodzi, Szpital im. J. Babińskiego w
partnerstwie z Województwem Łódzkim, Miastem Łódź, jest współfinansowany
przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.