Kontakt

Siedziba Zarządu

Nazwa Miejskie Centrum Medyczne „Śródmieście” Sp. z o.o.
Sekretariat Zarządu
Adres 90-408 Łódź, ul. Próchnika 11, pok. 50, III p.
Tel. 42 633 66 33
Fax 42 633 25 00
Email sekretariat@mcmsrodmiescie.pl

Adres do korespondencji

Nazwa Miejskie Centrum Medyczne „Śródmieście” Sp. z o.o.
Sekretariat Zarządu
Adres 90-408 Łódź, ul. Próchnika 11

Nazwa Miejskie Centrum Medyczne „Śródmieście” Sp. z o.o.
Inspektor Ochrony Danych
Joanny Styrcz
Email rodo@mcmsrodmiescie.pl

Dane rejestrowe

Nazwa Miejskie Centrum Medyczne „Śródmieście” Sp. z o.o.
Adres 90-408 Łódź, ul. Próchnika 11
NIP 725 175 35 39
REGON 472252285