Zapraszamy do obejrzenia video, zatytułowanego „Inwestycje w Centrum Medycznym im. dr. L. Rydygiera”. Materiał filmowy przygotowała Telewizja TOYA / 2018-11-06

KLIKNIJ I OBEJRZYJ FILM

Film prezentuje dotychczasowe inwestycje zrealizowane w Szpitalu Ginekologiczno – Położniczym w Łodzi, przy ul. Sterlinga 13 w Łodzi, który jest częścią Centrum Medycznego im. dr. L. Rydygiera Sp. z o.o. Przestawia także plany modernizacyjne na najbliższy czas.

O kluczowych zmianach, takich jak termomodernizacja budynku, przebudowa drzwi wejściowych i holu, a także remont sal porodowych i sal operacyjnych, opowiedział Adam Wieczorek, przewodniczący Komisji Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Łodzi. Nadmienił także, że od 2010 roku wykonano już wiele prac modernizacyjnych oraz zakupiono nowoczesny sprzęt – wszystko o wartości kilku mln złotych. Zapowiedział również kolejne inwestycje.

Ewa Paczkowska – Prezes Zarządu Centrum Medycznego im. dr. L. Rydygiera Sp. z o.o. zaznaczyła, że z punktu widzenia działalności Szpitala Ginekologiczno – Położniczego najważniejsze jest bezpieczeństwo, zapewniane prze lekarzy, położne i pielęgniarki. Zaakcentowała także, że Szpital zapewnia opiekę nie tylko podczas pobytu pacjentek – szczególnie kobiet ciężarnych – na oddziałach, ale także poza nim.

„Staramy się, by opieka miała charakter koordynowany” – dodała Prezes Ewa Paczkowska. Podkreśliła z jednej strony rolę konsultacji czy warsztatów w Poradni Psychologii Prokreacji, która pomaga parom jeśli mają problemy np. z zajściem w ciążę, trudności emocjonalne podczas ciąży czy po porodzie; z drugiej – rolę spotkań z lekarzami, badań ginekologicznych i USG oraz o działalności Poradni Laktacyjnej, Wspomniała również o tym, jak istotne jest, że wszystkie poradnie dla par / matek są w jednym miejscu – między ul. Sterlinga 13 a ul. Pomorską 59.

Nie bez znaczenia pozostaje także fakt, że w najbliższym roku – po uzyskaniu zgody na budowę – Centrum Medyczne im. dr. L. Rydygiera Sp. z o.o. planuje m.in. modernizacje pozostałych sal i oddziałów Szpitala. Jak powiedziała Ewa Paczkowska – Prezes Zarządu – Szpital ma być przyjaznym miejscem, oferującym szeroką i wszechstronną opiekę.