Przypominamy, że jeszcze do 7 października można głosować na projekty zgłoszone w ramach VI edycji Budżetu Obywatelskiego.

Zachęcamy do oddania głosów na projekty związane z działalnością:

Projekty osiedlowe dla Śródmieścia Wschód 

  • przychodni przy ul. Pomorskiej 59, gdzie planujemy kontynuować działalność Gabinetu Uroginekologicznego S0035WS, zajmującego się kompleksową terapią zachowawczą wraz z ćwiczeniami dla pacjentek z problemami uroginekologicznymi,
  • Przychodni Akademickiej „PaLMA”, którą pragniemy wyposażyć w nowy sprzęt S0037WS, gwarantujący rozszerzenie usług poradni rehabilitacyjnej o nowe rodzaje zabiegów oraz wymienimy zużytą aparatury na nową, 
  • szpitala Ginekologiczno-Połozniczego S0038WS, przy ul. Sterlinga 13, przy którym chcemy zrewitalizować teren zewnetrzny.

Projekty osiedlowe dla Śródmieścia Katerdralna

  • przychodni przy ul. Próchnika 11, gdzie planujemy remont i modernizację parteru i rejestracji dla pacjentów S0039KA
  • przychodni przy ul. Piotrkowskiej 113, w której chcemy wyremontować gabinety lekarskie i zabiegowe oraz poczekalnę dla pacjentów S0040KA.

Projekty ponadosiedlowe zakładaja

  • nasadzenia niskiej szaty roślinnej na terenie wokół Szpitala Ginekologiczno-Połozniczego L0233,
  • udziała w II edycji Konsultacji Sopecjalistycznych L0262
  • zakup cyfrowego aparatu RTG dla Przychodni Akademickiej „PaLMA” L0268.