Serdecznie zapraszamy do głosowania na projekty Centrum Medycznego im. dr. L. Rydygiera, przygotowane w ramach tegorocznej VI edycji Budżetu Obywatelskiego.

PROJEKTY OSIEDLOWE – ŚRÓDMIEŚCIE WSCHÓD

S0035WS
Gabinet fizjoterapii uroginekologicznej w poradni ginekologicznej Przychodni Śródmieście / ul. Rewolucji 1905 r. 54

Planujemy kontynuować programy realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego w latach 2017, 2018, które cieszyły się ogromnym zainteresowaniem mieszkanek Łodzi. 
Projekt obejmuje prowadzenie gabinetu zajmującego się kompleksową terapią zachowawczą wraz z ćwiczeniami dla pacjentek z problemami uroginekologicznymi, takimi jak:

 1. nietrzymanie moczu (stolca),
 2. opadanie narządów rodnych,
 3. ból przy współżyciu,
 4. zminimalizowanie skutków ciąży,
 5. terapia blizny pooperacyjnej.

Każda pacjentka objęta będzie programem składającym się z konsultacji fizjoterapeuty uroginekologicznego oraz 10 zabiegów i konsultacji lekarza urologa.

Działania w ramach projektu (kompleksowa terapia zachowawcza wraz z ćwiczeniami) będą dostępne dla wszystkich mieszkanek Łodzi z problemami uroginekologicznymi.

S0037WS
Zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla poradni rehabilitacyjnej w Przychodni Akademickiej „PaLMA” / ul. Lumumby 14

W ramach projektu wyposażymy poradnię w nowy sprzęt, gwarantujący rozszerzenie usług poradni rehabilitacyjnej o nowe rodzaje zabiegów oraz wymienimy zużytą aparatury na nową. Dzięki temu podwyższymy jakość wykonywanych świadczeń i zwiększymy ich zakres, a także będziemy mogli udzielić pomocy jeszcze większej liczbie naszych pacjentów.

S0038WS
Strefa rekreacji i wypoczynku – rewitalizacja terenu zewnętrznego Szpitala Ginekologiczno-Położniczego / ul. Sterlinga 13

W ramach realizacji zadania wykonamy projekt i kosztorys czynności polegających na:

 1. zlikwidowaniu starej (grożącej zawaleniem) piwnicy zewnętrznej,
 2. wymianie nawierzchni na terenie za szpitalem,
 3. utworzeniu patio z oświetleniem, nasadzeniami i małą architekturą

Projekt zapewni bezpieczeństwo, a także podniesie komfort pobytu w szpitalu, dzięki utworzeniu miejsca rekreacji dla pacjentek.

PROJEKTY OSIEDLOWE – ŚRÓDMIEŚCIE KATEDRALNA

S0039KA
Rejestracja pacjentów – remont i modernizacja parteru Przychodni Śródmieście / ul. Próchnika 11

Wykonanie projektu i kosztorysu oraz realizacja zadania polegającego na:

 1. odświeżeniu ścian i sufitów,
 2. wymianie oświetlenia, podłogi, drzwi do pomieszczeń,
 3. wymianie wyposażenia i mebli w rejestracji poradni specjalistycznych i korytarzu na parterze placówki.

Remont zapewni pacjentom, lekarzom i personelowi komfortowe warunki rejestrowania się i przyjmowania wizyt.

S0040KA
Gabinety przyjazne pacjentom – remont i wyposażenie gabinetów w poradni POZ Przychodni Śródmieście / ul. Piotrkowska 113

Realizacja zadania będzie polegała na wyremontowaniu gabinetów lekarskich i zabiegowych oraz poczekalni dla pacjentów. Chcemy także wymienić zużyte i przestarzałe technologicznie wyposażenie przychodni.

Dzięki modernizacji pacjenci, lekarze i personel zyskają komfort i dobre warunki do leczenia.

PROJEKTY PONADOSIEDLOWE

L0233 
Bioróżnorodność / ul. Sterlinga 13

Projekt zakłada nasadzenia niskiej szaty roślinnej na terenach wokół miejskich placówek medycznych, w tym tzw. gatunki antysmogowe w przypadku placówek zlokalizowanych przy arteriach komunikacyjnych).

L0262
Miejskie Centra Medyczne zapraszają pacjentów na konsultacje specjalistyczne i inne działania prozdrowotne i profilaktyczne – II edycja  

W ramach projektu placówki Miejskich Centrów Medycznych (MCM): MCM Widzew, MCM Górna, MCM Bałuty, MCM Polesie, MCM im. Jonschera, Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej, Centrum Medyczne im. Rydygiera umożliwią łódzkim pacjentom skorzystanie z bezpłatnych konsultacji specjalistycznych:

 1. kardiologa,
 2. okulisty,
 3. urologa,
 4. neurologa,
 5. lekarza rehabilitacji,
 6. dietetyków,
 7. specjalistów w zakresie fizykoterapii.

 Pacjenci będą także uczestniczyć w spotkaniach wspomagających rozwój osobisty, brać udział w warsztatach plenerowych i zajęciach stacjonarnych propagujących zdrowy i aktywny tryb życia.

L0268
Zakup cyfrowego aparatu RTG wraz z niezbędnym wyposażeniem dla Przychodni Akademickiej „PaLMA” / ul. Lumumby 14

Zakup w znaczącym stopniu zwiększy jakość i ilość wykonywanych świadczeń medycznych oraz komfort ich realizacji, a także zapewni bezpieczeństwo pacjentom oraz poprawi warunki pracy techników radiologii.
Pozwoli także na wykonywanie zdjęć małym dzieciom i niemowlętom. 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO GŁOSOWANIA – każdy z mieszkańców może oddać:
5 głosów na zadania osiedlowe (na jedno wybrane osiedle)
5 głosów na zadania ponadosiedlowe.

BO 2019


15 – 30 września 2018 r. GŁOSOWANIE PAPIEROWE

15 września – 7 października 2018 r. GŁOSOWANIE INTERNETOWE

www.lodz.pl/budzet_obywatelski