ZarządSekretariat Zarządu
tel. 42 633 66 33

Prezes Zarządu

Marta Nowak

tel. 42 633 75 44

wew. 345

Kierownik do spraw administracyjnych

Marta Lipińska

tel. 42 633 75 44
wew. 313


Główna księgowa

Marta Nowak

 


tel. 42 630 76 50

 

Zastępca głównej księgowej

Beata Grzywala-Gosławskatel. 42 632 81 80
wew. 408

Pielęgniarka koordynująca

Beata Peczka

tel. 42 633 75 44

wew. 349


Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Joanna Styrcz