Dotacje i programy

Zwiększenie dostępności do e-usług dla pacjentów

Informujemy, iż Centrum Medyczne im. dr L. Rydygiera Sp. z o.o. realizuje projekt pn. „Zwiększenie dostępności do e-usług dla pacjentów, oraz wdrożenie podstawowego obiegu elektronicznej dokumentacji medycznej w Centrum Medycznym im. dr. L. Rydygiera sp. z o.o.”

Szczegóły projektu

Głównym celem projektu jest rozwój usług elektronicznych w obszarze służby zdrowia.

Korzyści

 • rozwój elektronicznych usług na rzecz pacjentów  i innych podmiotów z sektora ochrony zdrowia,
 • podniesienie poziomu komunikacji ze szpitalem poprzez zwiększenie poziomu dostępności i wykorzystania e-usług,
 • poprawa diagnozowania pacjentów,
 • poprawa efektywności pracy administracji i zarządzania placówką,
 • poprawa bezpieczeństwa danych systemów teleinformatycznych e-zdrowia,
 • poprawa umiejętności posługiwania się narzędziami i technologiami informacyjno-komunikacyjnymi przez pracowników Centrum Medycznego.

Projekt został dofinansowany w ramach umowy nr UDA-RPLD.07.01.02-10-0077/17-00 z dnia 24 maja 2018 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.

Inwestycja współfinansowana jest ze środków UE w wysokości  85 % wydatków kwalifikowanych oraz z budżetu miasta Łodzi.

Umowa UDA-RPLD.07.01.02-10-0077/17-00 z dnia 24 maja 2018
Wartość całkowita inwestycji2 091 000,00 zł
Dofinansowanie ze źródeł EFRR1 401 650,00 PLN
Wkład własny 689 350,00 zł 
Oś priorytetowa VIIInfrastruktura dla usług  społecznych
Działanie Technologie informacyjno-komunikacyjne

Zakup sprzętu medycznego dla Centrum Medycznego im. dr. L. Rydygiera

Informujemy, iż Centrum Medyczne im. dr L. Rydygiera Sp. z o.o. realizuje projekt pn. „Zakup sprzętu medycznego dla Centrum Medycznego im. dr L. Rydygiera Sp. z o.o. w celu rozszerzenia i poprawy jakości usług medycznych”.

Szczegóły projektu

Korzyści

Głównym celem działania jest zwiększenie zakresu i jakości świadczonych usług poprzez zakup nowoczesnej aparatury medycznej i nowych unitów stomatologicznych.

Projekt zdecydowanie pozytywnie wpłynie na jakość obsługi pacjentów dzięki wykorzystaniu nowoczesnego sprzętu i aparatury medycznej zakupionej w ramach przedmiotowej inwestycji.

Projekt został dofinansowany w ramach umowy nr UDA-RPLD.05.01.00-00-029/09-00 z dnia 30 października 2015r. (aneks nr UDA-RPLD.05.01.00-00-029/09-01) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013.

Inwestycja dofinansowana ze źródeł Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego do 64,57% wydatków kwalifikowanych oraz z budżetu miasta Łodzi.

Umowa UDA-RPLD.05.01.00-00-029/09-00 z dnia 30 października 2015
Wartość całkowita inwestycji 730 534,62 PLN
Dofinansowanie ze źródeł EFRR452 623,26 PLN
Wkład własny 277 911,36 PLN
Oś priorytetowa V Infrastruktura społeczna
Działania V.1 Infrastruktura ochrony zdrowia

Zakończenie realizacji projektu w Miejskiej Przychodni Wieloprofilowej „Śródmieście”

Informujemy, iż Centrum Medyczne im. L. Rydygiera Sp. z o.o. zakończyło realizację projekt pn. „Wdrożenie e-usług i systemu elektronicznej dokumentacji wraz z rozbudową sieci teleinformatycznej w budynkach Miejskiej Przychodni Wieloprofilowej „Śródmieście”.

Szczegóły projektu

Projekt został dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013.

Inwestycja dofinansowana ze źródeł Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego do 85% wydatków kwalifikowanych oraz z budżetu miasta Łodzi.

Głównym celem działania jest wyrównanie dysproporcji w zakresie dostępu i wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) na terenie województwa łódzkiego oraz poprawa wykorzystania zaawansowanych technologii informacyjnych przez mieszkańców.
Celem inwestycji jest także podniesienie jakości oferowanych usług medycznych oraz usprawnienie ich realizacji.

Wartość całkowita inwestycji 603 735,66 PLN
Dofinansowanie ze źródeł EFRR 513 175,31 PLN
Wkład własny 90 560,35 PLN
Oś priorytetowa IV Społeczeństwo informacyjne
Działania IV.2 e-usługi publiczne

Poprawa dostępności do usług medycznych w Szpitalu im. dr. L. Rydygiera

Projekt pn. „Poprawa dostępności do usług medycznych poprzez wdrożenie e-usług dla pacjenta i rozbudowę infrastruktury informatycznej w Szpitalu Ginekologiczno-położniczym im. dr L. Rydygiera Sp. z o.o. w Łodzi ul. Sterlinga 13”

Szczegóły projektu

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W ramach projektu w szpitalu wdrożone zostanie oprogramowanie do internetowej rejestracji pacjentów oraz nowoczesny system medyczny, które zapewnią poprawę jakości obsługi pacjentów oraz dostępności do usług medycznych.

Korzyści dla pacjenta

Pacjenci będą mogli dokonać rejestracji na wizytę poprzez stronę internetową do wszystkich poradni przychodni specjalistycznych na konkretny termin. System w szczególności umożliwi:
• prezentację wolnych terminów i listy rezerwacji,
• wybór daty i godziny wizyty,
• wybór poradni lub specjalności, 
• wybór lekarza,
• rezerwację terminu wizyty i jej anulowanie,
• wysyłanie przypomnień za pomocą wiadomości SMS lub e-mail.

Obsługa szpitala

Wdrożone oprogramowanie dla systemu medycznego umożliwi elektroniczną obsługę szpitala w następujących obszarach : 
• ruch chorych – zapis danych pacjenta w izbie przyjęć, wykonanych zabiegów, postawionych diagnoz, przyjęcia pacjenta na oddział i pobytu na oddziale, wypis ze szpitala,
• przychodna – przyjęcie pacjenta do poradni, wyznaczenie daty wizyty i numeru gabinetu, wybór lekarza,
• apteczka oddziałowa – m.in. przegląd stanów magazynowych, kontrola terminu ważności leków, rozliczenie i kontrola odbiorców leków, 
• zlecenia medyczne – zlecenie wykonania badań diagnostycznych i laboratoryjnych, zabiegów i konsultacji, dostęp do wyników badań
• laboratorium i aparatura medyczna,
• ewidencja czasu pracy (np. tworzenie grafików),
• elektroniczna inwentaryzacja i budżetowanie.

Bezpieczeństwo i komfort pracy

W ramach inwestycji nastąpi rozbudowa sieci LAN – PEL. Zainstalowane zostaną także urządzenia do bezpiecznego styku z Internetem i switch’e, system backupu, macierz dyskowa, szafy rack oraz zostaną zakupione serwery, komputery PC i laptopy, a także drukarki i urządzenia wielofunkcyjne. 
Ponadto, użytkownicy i administratorzy systemu zostaną przeszkoleni z obsługi wdrożonego oprogramowania.
Główną korzyścią z realizacji projektu będzie możliwość lepszej i szybszej obsługi pacjentów oraz ułatwienie pracy dla personelu medycznego i pracowników administracji.

Umowa o dofinansowanie nr umowy: UDA-RPLD.04.02.00-00-050/12 – 00 z dnia 30 stycznia 2015 roku
Termin zakończenia realizacji projektuwrzesień 2015
Koszt całkowity inwestycji 984 000,00 PLN
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (85%)816 606,56 PLN
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013
Oś priorytetowa IVSpołeczeństwo Informacyjne
Działanie IV.2E–usługi

Zakup sprzętu medycznego dla Szpitala im. dr. L. Rydygiera

Szpital w ramach projektu współfinansowanego przez UE z Europejskiego Funduszu rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego zakupił następujące sprzęty medyczne:

Szczegóły projektu
 • ultrasonograf dopplerowski
 • aparat do znieczulenia ogólnego
 • histeroskop i laparoskop z torem wizyjnym wraz z osprzętem do sterylizacji
 • aparat do krioterapii
 • 4 szt. lamp niebieskiego światła do fototerapii noworodków
 • aparat do rozmrażania osocza mrożonego „Sahara”
 • 2 szt. kardiomonitorów i 2 szt. pulsoksymetrów
 • 15 szt. statywów do kroplówek
 • 2 przewijaki
 • 2 szt. wózków zabiegowych
 • 6 szt. lamp bakteriobójczych
 • 2 szt. stolików do pielęgnacji
 • stolik zabiegowy
 • 2 szt. wózków anestezjologicznych
 • 5 szt. pomp infuzyjnych dwustrzykawkowych DUET 20/50
 • aparat do koagulacji
 • 2 szt. amnioskopów do wziernikowania wód płodowych
 • 4 szt. ssaków