Miejskie Centrum Medyczne „Śródmieście” Sp. z o.o. w Łodzi jest jedną z największych placówek medycznych działających w centrum miasta. Nasze centrum tworzą:

Poradnia POZ,, Medycyna Pracy, chirurgia ogólna, chirurgia urazowo-ortopedyczna, rehabilitacja, dermatologia otolaryngologia, neurologia, okulistyka, diagnostyka obrazowa, USG, RTG

Poradnia POZ i Centrum Rehabilitacji

POZ dla dorosłych, w tym Medycyna Pracy, Gabinet Zabiegowy, Pracownia RTG, Poradnia Rehabilitacyjna oraz Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej


Poradnia POZ i poradnia pediatryczna


Przychodnia Akademicka "PaLMA" POZ, poradnia ginekologiczno-położnicza, rehabilitacyjna alergolog, dermatolog, otolaryngolog, neurolog, psycholog

Przychodnia Akademicka „PaLMA”

POZ dla dorosłych, Gabinet Zabiegowy, USG, EEG,
Poradnia Wielospecjalistyczna: alergologiczna, dermatologiczna, otolaryngologiczna, neurologiczna, chirurgii ogólnej.


Poradnia stomatologiczna

Poradnia stomatologiczna