Administracja

Wykaz telefonów – Łódź, ul. Próchnika 11

Kancelaria / Sekretariat Zarządu 42 633 66 33
Fax 42 633 25 00
Centrala 42 633 24 75
Dział Kadr 42 630 95 24
Dział Organizacji i Rozliczania Świadczeń Zdrowotnych 42 633 02 90
Dział Realizacji Umów i Spraw Bieżących  
Główna Księgowa 42 630 76 50
Dział księgowości 42 630 95 18
Inspektor Ochrony Danych 42 633 75 44 wew. 349
Transport Medyczny 42 633 66 33