Formularze do pobrania

Poniżej załączamy formularze do pobrania dla pacjentów

Deklaracja wyboru lekarza POZ

Deklaracja wyboru pielęgniarki POZ

Deklaracja wyboru położnej POZ


Wniosek o wydanie kserokopii dokumentacji medycznej

Oświadczenie osoby bliskiej dla pacjenta

Zgoda na udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej i upoważnienie do dokumentacji medycznej


Klauzula informacyjna

kliknij i przeczytaj dokument
Pobierz Klauzulę